logo-site

Productes

La base de la nostra fabricació és la fusta. A partir d’aquest material desenvolupem diferents productes. Som fabricants autoritzats per a l’expedició d’embalatges amb tractament fitosanitari NIMF-15, fet que assegura el compliment de les normatives de fumigació relatives a l’exportació amb fusta.
La fusta, principalment de pi i avet, que utilitzem és nacional i francesa i prové de tales sostenibles.

Palets

Faciliten la mobilitat de les càrregues i estan pensats per a ser manipulats amb I'ús de carretons elevadors i/o transpalets.

Sectors d’aplicació

Multisectorial.

Tipus de transport

Terrestre (curta i llarga durada), marítim i aeri.

Apilable

Quan el producte transportat ho permeti.

Protecció i estabilitat

Protecció contra humitat

No.

Plataformes

Són bases robustes preparades per al trasllat d'equips de qualsevol mesura i pes. Cal fixar I'equip a la base per evitar moviments i desplaçaments interns no desitjats durant el transport.

Sectors d’aplicació

Tot i ser multisectorials tenen com a preferència; construcció de maquinària i equips industrials.

Tipus de transport

Principalment terrestre (curta i llarga durada).

Apilable

Generalment no.

Protecció i estabilitat

Protecció contra humitat

No.

Sistemes Modulars i Específics

Són estructures resistents preparades per a protegir i evitar el moviment de la mercaderia durant el seu transport. Recomanables per a mercaderies de gran volum i característiques específiques.

Sectors d’aplicació

Pricipalment metal·lúrgic i construcció d'obertures.

Tipus de transport

Terrestre (curta i llarga durada), marítim i aeri.

Apilable

Sí.

Protecció i estabilitat

Protecció contra humitat

No.

Gàbies

Són estructures resistents i alhora lleugeres sobre una base simple o reforçada que evita els desperfectes per fregaments en les mercaderies. El seu disseny facilita la visibilitat de I'interior i el seu pes reduit permet un estalvi en despeses de transport.

Sectors d’aplicació

Principalment metal·lúrgic, construcció i fabricació de maquinária i equips industrials.

Tipus de transport

Preferiblement terrestre (curta o llarga durada) o aeri.

Apilable

Sí.

Protecció i estabilitat

Protecció contra humitat

No, s'hi poden afegir fundes antihumitat.

Caixes

Són estructures hermètiques sobre base simple o reforçada. Es poden fabricar amb fusta massissa, tauler o combinant els dos materials segons necessitats de producte o de transport. Possibilitat d'incoporar accessoris metàl·lics que facilitin la seva manipulació i/o tancament hermètic.

Sectors d’aplicació

Multisectorial.

Tipus de transport

El marítim és altament recomanat per aquest tipus d'embalatge tot i que són adaptables a qualsevol mitjà.

Apilable

Sí.

Protecció i estabilitat

Protecció contra humitat

Sí.