logo-site

Casos d’èxit

La nostra feina parla per nosaltres. L’experiència amb alguns dels nostres clients, amb casos ben diversos, posa de manifest la versatilitat del nostre servei i dels nostres productes.

Els reptes que ens plantegen els nostres clients, ens fan créixer.

escultures

El viatge de 6 escultures de Barcelona a Hong Kong

El trajecte era Barcelona- Hong Kong i el material era altament sensible. Es tractava de traslladar sis escultures, una d’elles de gran format. Atesa la magnitud de l’expedició era important optimitzar el transport per reduir-ne els costos. Per les escultures petites es va fer una caixa de fusta per cadascuna i una base de palet que permetés agrupar-les en un sol embalum. En canvi, es va construir una sola caixa per l’escultura gran.

Va caldre condicionar i protegir les escultures per la seva delicadesa i valor. A part de les proteccions de foam i paper bombolla, dins les caixes s’hi van col·locar puntals i tacs que no permetessin que l’escultura es pogués moure.

Per assegurar que la mercaderia no havia patit cops i/o topades fortes durant el transport es van col·locar sensors d’impacte a les caixes. Aquestes peces són adhesius amb un sensor que, un cop l’embalatge arriba a destí, indiquen si han patit cops.

Enviament d’una trentena de finestres d’alumini

El nostre client, un important fabricant de finestres i portes d’alumini així com de components i peces per a façanes, havia d’expedir un total de 30 finestres, 20 manetes, 25 persianes i tot el material per a realitzar el muntatge final a Tijuana (Mèxic).

La complexitat del projecte era el format del producte, doncs les manetes de les portes i les finestres feien que el càlcul de l’expedició i, per tant, dels embalatges hagués de ser el màxim precís possible per intentar abaratir els costos de transport i optimitzar la logística del client.

En aquest cas, el més important un cop calculats els embalatges i la distribució dins els contenidors va ser confeccionar unes instruccions per col·locar els productes en els embalatges de la manera exacta com han estat pensats.

Transport marítim d’una màquina de gran format

El que feia especial l’expedició era la mida de la màquina a expedir que requeria un embalatge final amb una caixa de fusta de mides: 3650 X 2250 X 3130 mm amb un pes total de 760kg. Un cop fabricada la caixa, va caldre contractar un transport especial per a desplaçar l’embalatge fins a les instal·lacions del client.

Per realitzar el procés d’embalatge final i deixar el producte a punt per ser expedit, van caldre mitjans d’elevació per a col·locar les fundes antihumitat i les diferents proteccions necessàries per tal que el producte no patís desperfectes amb la humitat que es genera dins els contenidors marítims.